Share
     

เกี่ยวกับเรา

01

เกี่ยวกับเรา

ฟินนิมอลล์ ดีไซน์ เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ทำงานด้านออกแบบ
ผลิต ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อินและออกแบบตกแต่งภายใน เราทำงานด้วย
ใจรักในงานศิลปะการตกแต่งบ้านในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายสไตล์ตามที่ลูกค้า
ต้องการและออกแบบให้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร
โดยการคัดสรรวัสดุที่เหมาะกับการใช้งานและสถานที่และมีวัสดุต่าง ๆ หลากหลาย
ประเภท เกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายใน ให้บริการลูกค้าและ
ทางเรามีบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ากับการทำงานของเรา

02

จุดมุ่งหมายของบริษัท

พัฒนาการทำงานทั้งทางด้านการผลิต การออกแบบและอัพเดทวัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ มาบริการลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยตามเทรนด์และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

นโยบายด้านการบริการ

ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ดังต่อไปนี้

 1. นัดหมายเข้าดูหน้างาน เจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเมินราคา
 2. ออกแบบตามที่ตกลงกัน
 3. พรีเซ็นต์ 3D เพื่อให้ลูกค้าทำความเข้าใจและเห็นภาพก่อนการผลิต
 4. ปรับรูปแบบการออกแบบ พร้อมสรุปก่อนการผลิต
 5. วางแผนการผลิตและยืนยันการเข้าทำงาน
 6. เข้าทำงานตามกำหนด จนกระทั่งส่งงาน
 7. มีการรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย
03

นโยบายด้านบุคลากร

 1. อบรมพนักงานให้มีใจรักในงานที่ตัวเองทำ จะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จแบบราบรื่น
 2. อบรมด้านการผลิต ด้านความชำนาญงาน ความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาในการทำงาน
  เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
 3. อบรมด้านความรู้ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
 4. อบรมทางด้านการขายและการตลาด ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายตามที่วางแผนไว้
 5. นโยบายด้านสังคม พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านเฟอร์นิเจอร์ จากเศษวัสดุไม้ที่เหลือจากการผลิต
  ให้เป็นสินค้าตกแต่งบ้านและส่งเสริมการเข้าค่ายอาสาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนโต๊ะและเก้าอี้ในการเรียนการสอน